M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

„Event Horizon” 12on14 Jazz Club Warszawa

Jakub Więcek – saksofon
Marek Kądziela – gitara
Mateusz Gawęda – fortepian, keyboard
Gniewomir Tomczyk – perkusja, sample

http://12on14club.com/wydarzenie/tomczyk-wiecek-kadziela-gaweda-event-horizon/