M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

Jam Session Marka Kądzieli Foto Cafe 102

Co wtorkowe jamowanie z Markiem Kądzielą i jego gośćmi! W menu:
— autorskie kompozycje lidera
— standardy jazzowe w nowych aranżacjach
— jam po godzinach
— open mic dla chętnych!