Mensinger      ELMUZ
                                                

JAZĄBU „Łódź kosmiczna” MDK Cekcyn

https://www.youtube.com/watch?v=36eF7muNCH0