Mensinger      ELMUZ
                                                

Kądziela Wójcinski Rasz trio

Warszawa, Skład butelek