M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

Koncert Walking Jazz Band „Od Sinatry do Bublé” Wytwórnia Łódź

Projekt „Od Sinatry do Bublé” to przybliżenie publiczności brzmienia wielkich orkiestr połowy XX wieku. F. Sinatra, N. King Cole, M. Davis, E.Fitzgerald, G. Miller, M. Buble to nazwiska twórców i wykonawców, do których muzycznie Walking Jazz Band będzie się odnosić. Do udziału w koncercie zostali zaproszeni goście specjalni: Aleksandra Lipińska, Wojciej Lipiński, Andrzej Zielak, Marek Kądziela, Radosław Bolewski, Adam Rymarz oraz wokalistki wydziału jazzu i grupa instrumentów smyczkowych ZSM im.S. Moniuszki w Łodzi.