Mensinger      ELMUZ
                                                

Magdalena Zawartko Trio Piotrków Tryb.

Magdalena Zawartko-voc
Marek Kądziela-git
Grzegorz Piasecki-db