M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

MKx2 projekt z muzyką filmową

Maciej Kądziela-sax
Marek Kądziela-git
Paweł Puszaczało-bass
Radek Bolewski-dr

http://www.centrumdialogu.com/o-nas/dzialalnosc/kalendarz/g-1-933llg7p0q3iqgrb0biguds2m4_201606261500