M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

Odpoczno feat Lucjan Jarząb w Foto Cafe Łódź

Koncert jest częścią Festiwalu “Opoczno Stolicą Oberka”.
20:00 koncert zespoły Opdoczno
21:00 potańcówka z udziałm mistrza Lucjana Jarząba na harmonii trzy rzędowej

https://www.facebook.com/Opoczno-Stolic%C4%85-Oberka-1517925518516691/