M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

„Odpoczno” – STUDIO KONCERTOWE IM. H.DEBICHA Radio Łódź

Joanna Gancarczyk – śpiew, basy
Marcin Lorenc – skrzypce
Marek Kądziela – gitara
Piotr Gwadera – dżaz