M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

Odpoczno Wszystkie Mazurki Świata

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66
Centralna Biblioteka Rolnicza

Odpoczno (Joanna Garncarczyk – basy, wokal , Piotr Gwadera -perkusja , Marek Kądziela – gitara , Marcin Lorenc – skrzypce)

http://festivalmazurki.pl/program-festiwalu-mazurki-swiata-edycja-wiosenna-2017/