M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

Odpoczno Wszystkie Mazurki Świata

Centralna Biblioteka Rolnicza ,

Krakowskie Przedmieście 66

Odpoczno (Joanna Garncarczyk – basy, wokal , Piotr Gwadera -perkusja , Marek Kądziela – gitara , Marcin Lorenc – skrzypce)