M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

Tomasz Pruchnicki Gnomonika Ciągoty i Tęsknoty Łódź

Tomasz Pruchnicki
soprano and tenor saxophone, ocarina, electronics
Marek Kądziela
guitar, electronics
Grzegorz Piasecki
double bass
Wojciech Buliński
drums