M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

TOMASZ PRUCHNICKI QUARTET/ Jazz Nad Odrą

Godz. 19.00
sala kameralna

Tomasz Pruchnicki – ts,ss;
Marek Kądziela – g
Grzegorz Piasecki – db;
Wojciech Buliński – dr