M a r e k K a d z i e l a . com

M a r e k K a d z i e l a . com

0%
Mensinger      ELMUZ
                                                

Wośko/Tranberg/Kądziela ODK Jelenia Gora

Trio jest nową jakością na duńskiej i europejskiej scenie jazzowej. Powstało w twórczym środowisku

Odense, jako odpowiedź na wyzwania rzucane przez współczesny świat i sztukę. Poszukiwanie metod

szczerej ekspresji i komunikacji na bazie przejrzystych kompozycji zaowocowało nowoczesną muzyką

improwizowaną, intuicyjną, która kontynuuje najlepsze tradycje we współczesnym europejskim jazzie.